Servicedocument Attestatie de Vita en RNI

Met dit servicedocument informeren wij onze leden over de optimalisatiemogelijkheden rondom het proces van het opvragen van Attestatie de Vita (AdV) door gebruik te maken van de gegevens die geregistreerd staan in de Registratie Niet Ingezeten (RNI).

Voor pensioenfondsen valt een verbetering van de klanttevredenheid en een substantiële besparing te behalen in het uitvraagproces van Attestatie de Vita (AdV) door gebruik te maken van de gegevens die geregistreerd staan in de Registratie Niet Ingezeten (RNI).

De SVB registreert het moment van terugontvangen van een door haar uitgevraagde AdV in de RNI. Pensioenfondsen erkennen door de SVB uitgevraagde attestaties als wettig bewijsmiddel voor in leven zijn, mits deze van recente datum zijn. Als het pensioenfonds erop vertrouwt dat de door de SVB gedane registratie in de RNI valide is, is het mogelijk voor pensioenfondsen om het aantal zelf uit te vragen attestaties drastisch te verminderen.

U kunt het servicedocument Attestatie de Vita en RNI downloaden, zodra u bent ingelogd.