Kader datakwaliteit

Voor pensioenuitvoerders die invaren in het nieuwe pensioenstelsel is datakwaliteit van essentieel belang. Zonder afdoende inzicht in de datakwaliteit voorafgaand aan het invaren, kan een pensioenuitvoerder geen goed en evenwichtig invaarbesluit nemen en kunnen fouten ontstaan in de berekende individuele ‘pensioenvermogens’.

Dit Kader datakwaliteit heeft tot doel te faciliteren dat pensioenuitvoerders die wensen in te varen op een consistente en aantoonbare wijze de datakwaliteit onderbouwen en borgen. Als een pensioenuitvoerder de stappen uit het Kader doorloopt, krijgt zij aantoonbare inzage in de datakwaliteit en kan zij zich een oordeel vormen over de datakwaliteit die nodig is om te kunnen invaren.

Verschillende bijlage zijn ook in Word en Excel beschikbaar zodat u die kunt invullen.