Impactanalyse eIDAS-verordening en wetsvoorstel Digitale Overheid

Zowel de eIDAS-verordening als het wetsvoorstel Digitale Overheid vragen om acties van pensioenuitvoerders. In samenwerking met SIVI en verschillende uitvoeringsorganisaties is voor onze leden een impactanalyse van de eIDAS-verordening en het wetsvoorstel Digitale Overheid opgesteld.

De impactanalyse brengt de consequenties van beide wetswijzigingen in kaart en geeft een overzicht van de te nemen acties voor de pensioensector. De impactanalyse gaat daarnaast uitgebreid in op het juridisch kader, laat zien hoe de nieuwe situatie er in de praktijk uitziet en licht toe hoe de aansluiting op eIDAS en eHerkenning in zijn werk gaat.

U kunt het servicedocument Impactanalyse eIDAS-verordening en wetsvoorstel Digitale Overheid downloaden, zodra u bent ingelogd.