Impactanalyse eIDAS-verordening en wetsvoorstel Digitale Overheid (geactualiseerd)

Zowel de eIDAS-verordening als het wetsvoorstel Digitale Overheid vragen om acties van pensioenuitvoerders. In samenwerking met SIVI en verschillende uitvoeringsorganisaties is voor onze leden een impactanalyse van de eIDAS-verordening en het wetsvoorstel Digitale Overheid opgesteld.

De impactanalyse brengt de consequenties van beide wetswijzigingen in kaart en geeft een overzicht van de te nemen acties voor de pensioensector. De impactanalyse gaat daarnaast uitgebreid in op het juridisch kader, laat zien hoe de nieuwe situatie er in de praktijk uitziet en licht toe hoe de aansluiting op eIDAS en eHerkenning in zijn werk gaat.

Een eerste versie van dit Servicedocument is in 2018 verschenen. In juni 2020 is het document geactualiseerd. Een overzicht van de wijzigingen ten opzichte van het document van 2018 vindt u hier.

U kunt het servicedocument Impactanalyse eIDAS-verordening en wetsvoorstel Digitale Overheid downloaden, zodra u bent ingelogd.