Modelgedragscode 2020

In samenwerking met de werkgroep Compliance brengt de Pensioenfederatie de geactualiseerde Modelgedragscode uit.

De wijzigingen zien met name op verduidelijking. Zo is een hoofdstuk opgenomen met overkoepelende normen, zijn enkele definities toegevoegd en inconsistenties/tekstuele correcties doorgevoerd. In de inleiding van de Modelgedragscode zijn de belangrijkste wijzigingen ten opzichte van de vorige versie toegelicht.

De Modelgedragscode is alleen beschikbaar voor leden van de Pensioenfederatie. U kunt het hier downloaden zodra u bent ingelogd.