Model Gedragscode 2023

De werkgroep compliance van de Pensioenfederatie heeft de Model Gedragscode 2023 uitgebracht.

Met het Model Gedragscode biedt de Pensioenfederatie pensioenfondsen handvatten bij het opstellen van de gedragscode voor het pensioenfonds. Het model is op een aantal punten geactualiseerd.

In de inleiding van het model zijn de belangrijkste wijzigingen ten opzichte van de vorige versie toegelicht. De wijzigingen ten opzichte van de vorige versie van de Model Gedragscode  betreffen met name enkele verduidelijkingen en enkele inhoudelijke aanpassingen.

De Modelgedragscode is alleen beschikbaar voor leden van de Pensioenfederatie. U kunt het hier downloaden zodra u bent ingelogd.