Servicedocument Sustainable Development Goals

De Pensioenfederatie heeft een overzicht van de verschillende soorten wetgeving, richtlijnen, principes, platformen, samenverwerkingsverbanden, tools, initiatieven en doelen op het gebied van verantwoord beleggen in kaart gebracht.

Eén van die initiatieven betreft de Sustainable Development Goals. De Sustainable Development Goals (SDG’s) zijn 17 duurzame ontwikkelingsdoelen op het gebied van armoede, ongelijkheid en klimaatverandering die eind 2015 zijn opgesteld door de Verenigde Naties. De Pensioenfederatie ontvangt regelmatig vragen van pensioenfondsen over de toepassing en het al dan niet verplicht zijn van de SDG’s. De Pensioenfederatie heeft daarom het Servicedocument Sustainable Development Goals gepubliceerd. Het is niet verplicht om de SDG’s te hanteren. Het kan een inspirerend vertrekpunt zijn waarvan uit u het duurzaam beleggingsbeleid invulling kunt geven en vormt een gemeenschappelijke taal om met uw deelnemers en andere belanghebbenden te communiceren.

Het servicedocument legt uit wat de Sustainable Development Goals inhouden, benoemt enkele initiatieven op het gebied van de SDG’s en geeft voorbeelden van wat Nederlandse pensioenfondsen er al mee doen. 

U kunt het servicedocument downloaden, zodra u bent ingelogd.