Servicedocument Rapportage maatschappelijk verantwoord beleggen

De Pensioenfederatie publiceert het servicedocument Rapportage maatschappelijk verantwoord beleggen. SFDR, EU Taxonomy, Shareholder Rights Directive II, IMVB, ISSB. Dit is slechts een beperkte selectie van de afkortingen op het gebied van allerlei wetgeving, convenanten en initiatieven op het gebied van duurzaam of maatschappelijk verantwoord beleggen. Om in dit groene labyrint voor wat betreft de rapportage over maatschappelijke verantwoord beleggen een weg te vinden is dit servicedocument geschreven.

MVB

Het doel van het servicedocument is om pensioenfondsen en hun uitvoerders meer inzicht te bieden in de onderlinge relatie tussen SFDR (wet- en regelgeving) en het IMVB-convenant (zelfregulering) en op welke wijze hierover gerapporteerd kan c.q. moet worden. In de praktijk blijkt dat hier veel vragen over leven.

Dit servicedocument richt zich hierbij vooral op middelgrote en kleine pensioenfondsen.

Het servicedocument is alleen beschikbaar voor leden van de Pensioenfederatie. U kunt het downloaden als u bent ingelogd.