Servicedocument Compliance charter

In samenwerking met de werkgroep Compliance brengt de Pensioenfederatie een voorbeeld Compliance charter uit.

compliancecharter

Dit document kun u gebruiken bij de inrichting van de compliance functie en het opstellen van een compliance charter. Het concept compliance charter sluit aan bij het servicedocument Compliance van juli 2022 zoals opgesteld door de Pensioenfederatie en het Handboek Compliance Professional 2022 van het Nederlands Compliance Instituut. 

De Compliance charter is alleen beschikbaar voor leden van de Pensioenfederatie. U kunt het hier downloaden zodra u bent ingelogd.