Servicedocument Eigen risicobeoordeling

De introductie van de eigen risicobeoordeling is een nieuwe mijlpaal van het risicobeheer bij pensioenfondsen. Met dit Servicedocument Eigen risicobeoordeling in de hand bepaalt het pensioenfonds wat in de eindrapportage wordt opgenomen naar aanleiding van de eigenrisicobeoordeling.

Het servicedocument bevat handvatten hoe de eigen risicobeoordeling in de praktijk goed kan worden vormgegeven. Doel van het project was om als sector de krachten te bundelen en de ervaringen die in het bank- en verzekeringswezen zijn opgedaan (met het al geïntroduceerde Internal Capital Adequacy Assessment Proces en Own Risk & Solvency Assessment) praktisch en proportioneel te vertalen voor pensioenfondsen.

Een aantal grote pensioenfondsen (ABP, bpfBOUW, PFZW, PME en PMT, in samenwerking met PwC) werkte samen met een werkgroep van de commissie Risicomanagement aan dit servicedocument. Een groep middelgrote en kleinere pensioenfondsen toetste of de eindrapportage eigenrisicobeoordeling ook proportioneel is.

U kunt het servicedocument downloaden, zodra u bent ingelogd.