Rapport Financiële Planningstools

SIVI is het instituut waar de standaarden voor de branche gedefinieerd en ontwikkeld worden. Integratie van processen in de keten speelt daarbij een belangrijke rol. De stuurgroep Digitale Standaardisatie en Ontwikkeling (DSO) heeft zich de vraag gesteld of de Pensioenfederatie het initiatief moet nemen om de ‘achterkant’ van financiële planningstools gezamenlijk te ontwikkelen binnen de pensioensector. Daarmee wordt bedoeld de manier van verzamelen, verwerken en presenteren van gegevens.

servicedocument

Dit rapport geeft een overzicht van de markt van planningstools, bevindingen en aanbevelingen over de rol die de Pensioenfederatie hierin kan spelen.

Het rapport Financiële Planningstools is alleen beschikbaar voor leden van de Pensioenfederatie. U kunt het hier downloaden zodra u bent ingelogd.