Handreiking Geschikt Pensioenfondsbestuur 2017

De actualisering van dit document wordt later dit jaar opgepakt.

De Handreiking geschikt pensioenfondsbestuur is onder meer op de volgende onderwerpen geactualiseerd ten opzicht van de versie uit 2014. 

  • De verwachte beleggingskennis van bestuurders
  • De geschiktheidsniveaus. Toegevoegd is niveau B-plus voor bestuurders met vermogensbeheer als specifiek aandachtgebied
  • Permanente educatie
  • Diversiteit en complementariteit van het bestuur
  • De zelfevaluatie van het bestuur
  • De eindtermen geschiktheid

Deze handreiking ondersteunt fondsbestuurders in het proces van toewerken naar en bewaken van hun geschiktheid om te besturen, individueel en met elkaar. De handreiking is ook relevant voor de medebeleidsbepalers van het bestuur.

U kunt hier de handreiking geschikt pensioenfondsbestuur downloaden.