Handreiking Geschikt Pensioenfondsbestuur 2017

In de zomer van 2021 is een schrijfgroep uit de sector gestart met het actualiseren van de ‘handreiking geschiktheid 2017’. De schrijfgroep heeft na een consultatieronde van september tot en met november 2022 in februari 2023 een definitief servicedocument ‘besturen van een pensioenfonds’ uitgebracht. 

De Handreiking geschikt pensioenfondsbestuur 2017 werd onder meer op de volgende onderwerpen geactualiseerd ten opzicht van de versie uit 2014. 

  • De verwachte beleggingskennis van bestuurders
  • De geschiktheidsniveaus. Toegevoegd is niveau B-plus voor bestuurders met vermogensbeheer als specifiek aandachtgebied
  • Permanente educatie
  • Diversiteit en complementariteit van het bestuur
  • De zelfevaluatie van het bestuur
  • De eindtermen geschiktheid

Deze handreiking ondersteunt fondsbestuurders in het proces van toewerken naar en bewaken van hun geschiktheid om te besturen, individueel en met elkaar. De handreiking is ook relevant voor de medebeleidsbepalers van het bestuur.

Een aantal bestuurders en bestuursondersteuners vindt het prettig om de handreiking uit 2017 nog te kunnen inzien.
U kunt hier de handreiking geschikt pensioenfondsbestuur downloaden.