Handreiking Geschikt Pensioenfondsbestuur 2017

In de zomer van 2021 is een schrijfgroep uit de sector gestart met het actualiseren van de ‘handreiking geschiktheid 2017’. De schrijfgroep heeft het voornemen om na de zomer een definitief concept als consultatiedocument te publiceren om de mening van diverse bestuursleden te peilen. We streven ernaar om eind 2022 of begin 2023 een definitieve versie uit te brengen.

De Handreiking geschikt pensioenfondsbestuur is onder meer op de volgende onderwerpen geactualiseerd ten opzicht van de versie uit 2014. 

  • De verwachte beleggingskennis van bestuurders
  • De geschiktheidsniveaus. Toegevoegd is niveau B-plus voor bestuurders met vermogensbeheer als specifiek aandachtgebied
  • Permanente educatie
  • Diversiteit en complementariteit van het bestuur
  • De zelfevaluatie van het bestuur
  • De eindtermen geschiktheid

Deze handreiking ondersteunt fondsbestuurders in het proces van toewerken naar en bewaken van hun geschiktheid om te besturen, individueel en met elkaar. De handreiking is ook relevant voor de medebeleidsbepalers van het bestuur.

U kunt hier de handreiking geschikt pensioenfondsbestuur downloaden.