Servicedocument Van risicopreferentieonderzoek naar risicohouding en beleggingsbeleid

De Pensioenfederatie heeft een Servicedocument Van risicopreferentieonderzoek naar risicohouding en beleggingsbeleid opgesteld waarin een brede beschrijving van wettelijke verplichtingen, aandachtspunten en tips aan bod komen. 

Dit document beoogt besturen, bestuursbureaus en beleidsmakers voldoende informatie te geven om binnen het fonds het gesprek te voeren: Hoe onderzoeken we de risicopreferentie van de deelnemers en pensioengerechtigden, hoe interpreteren we de resultaten en hoe vindt de vertaalslag naar risicohouding en beleggingsbeleid plaats.

De komende tijd willen we de ervaringen uit de sector verzamelen om aanbevelingen voor de uitvoering van deze nieuwe verplichting en de uitleg van de verplichting zelf te verbeteren. Daarvoor hebben we uw input nodig. Hierbij roepen we de pensioenfondsen dan ook op om aangescherpte inzichten of nieuwe best practices bij de Pensioenfederatie kenbaar te maken. Dit kan via de gebruikelijke kanalen of via info@pensioenfederatie.nl.

Het servicedocument is alleen beschikbaar voor leden van de Pensioenfederatie. U kunt het downloaden als u bent ingelogd.