Servicedocument Bedrag ineens

Het servicedocument Bedrag ineens gaat in op de juridische, actuariële, uitvoeringstechnische, fiscale en sociale zekerheidsaspecten van het bedrag ineens. Bij het schrijven van dit servicedocument is het wetsvoorstel herziening bedrag ineens nog niet bij de Tweede Kamer ingediend. Dit servicedocument is grotendeels gebaseerd op de wet bedrag ineens, RVU en verlofsparen en wat tot nu toe bekend is over de AMvB behorende bij deze wet.

BedragIneens

Het servicedocument is alleen beschikbaar voor leden van de Pensioenfederatie. U kunt het downloaden als u bent ingelogd.