Servicedocumenten Wet waardeoverdracht klein pensioen

Er zijn nu twee servicedocumenten beschikbaar die de pensioenuitvoerders nader informeren over de automatische waardeoverdracht van kleine pensioenen. Het eerste servicedocument gaat over het reguliere proces van automatische waardeoverdracht zoals dat vanaf 1 augustus 2019 in werking is. Het tweede servicedocument gaat over het plan en bijbehorende planning van de automatische waardeoverdracht van de bestaande kleine pensioenen van vóór 1 januari 2018. Daarnaast is er een set met Q&A’s opgesteld.

Waardeoverdracht kleine pensioenen
Sinds 1 augustus 2019 is het proces van automatische waardeoverdracht kleine pensioenen van kracht. Vanaf dat moment kunnen pensioenuitvoerders alle kleine aanspraken die op of na 1 januari 2018 zijn ontstaan automatisch overdragen.

Er zijn ook nog enkele miljoenen kleine pensioenen die vóór 2018 zijn ontstaan, en die pensioenuitvoerders ook willen overdragen. Voor een ordentelijke overdracht van die kleine pensioenen hebben de pensioenkoepels in overleg met alle pensioenuitvoerders een plan voor een gefaseerde overdracht gemaakt. Het belangrijkste deel van dit plan is de planning waarin is vastgelegd in welke periode de individuele pensioenuitvoerders hun kleine pensioenen van vóór 2018 moeten overdragen.