Servicedocument Wet waardeoverdracht klein pensioen (geactualiseerd)

Het servicedocument Wet waardeoverdracht klein pensioen is een co-productie met het Verbond van Verzekeraars.

Doel van het document is om alle pensioenuitvoerders inzicht te geven in de wijze waarop uitvoering kan worden gegeven aan de automatische waardeoverdracht van de kleine pensioenen en aan het laten vervallen van de hele kleine pensioenen. Voor een goede werking van het proces van de automatische waardeoverdrachten is het van belang dat alle pensioenuitvoerders een zelfde proces volgen. Daarom wordt dit document ter beschikking gesteld aan alle pensioenuitvoerders (lid of geen lid) via de websites van de Pensioenfederatie en het Verbond van Verzekeraars.

Naast het servicedocument geven wij ook antwoord op veel gestelde vragen (Q&A).