Servicedocument Herzien van pensioenen

Een schrijfgroep uit de pensioensector werkte aan een servicedocument met praktische handvatten mocht pensioen onverhoopt moeten worden herzien. De concepttekst is als consultatieversie aan de sector toegestuurd. Het resultaat van de consultatieronde is verwerkt in dit Servicedocument Herzien van pensioenen. Daarnaast heeft de schrijfgroep het servicedocument besproken met de Ombudsman Pensioenen.

Front servicedoc herzien pensioen-kader

Deze handreiking heeft betekenis vanaf het moment dat op basis van concrete gegevens komt vast te staan dat het pensioen niet juist is vastgesteld. Vervolgens komt een pensioenfonds voor de vraag te staan of de aanpassing ook gevolgen moet hebben voor:

  • de aanspraak;
  • de uitkering (naar de toekomst); en
  • de terugvordering (naar het verleden).

Het servicedocument volgt de rechtspraak die bij elke stap begrijpelijkerwijze een zwaardere norm aanlegt. Een aanspraak is juridisch eenvoudiger te herzien. In het servicedocument gebruiken we het uitgangspunt ‘niet terugvorderen, tenzij’. De ‘tenzij’ bij een terugvordering hangt bijvoorbeeld samen met de vraag of de deelnemer juridisch iets kan worden aangerekend. Dat is vaak niet het geval. Het servicedocument attendeert ook op de bijdrage van PensioenDoen rond klachtenmanagement, waarbij het perspectief van de deelnemer centraal staat.

De inhoud van het servicedocument sluit aan op rechtspraak dat de rechtmatige basis vormt. Een overzicht van de relevante gerechtelijke uitspraken vindt u hier. In de zomer van 2021 is een aantal websiteteksten beschikbaar gekomen die van dienst kunnen zijn bij het transparant maken van uw beleid. U vindt die voorbeelden hier. Het zijn voorbeelden en geen voorschriften.