Servicedocument Integriteitsrisicoanalyse

De Pensioenfederatie heeft de afgelopen tijd vastgesteld dat er bij pensioenfondsen behoefte bestaat aan meer sectorspecifieke handvatten voor het maken van een integriteitsrisicoanalyse.

Een pensioenfonds draagt op grond van artikel 19 Besluit financieel toetsingskader pensioenfondsen zorg voor een systematische analyse van integriteitsrisico’s. DNB is van mening dat de pensioenfondsen nog in 2015 hun integriteitsrisicoanalyse moeten uitvoeren. Bijgaand servicedocument bevat dergelijke handvatten.

Het servicedocument Integriteitsrisicoanalyse is alleen beschikbaar voor leden van de Pensioenfederatie. U kunt het downloaden als u bent ingelogd.