Standaard voor gegevensuitwisseling met vermogensbeheer

Met de komst van de Wet Toekomst Pensioenen is strakkere aansluiting tussen fondsvermogen en collectieve administratie van persoonlijke pensioenvermogens noodzakelijk. 

202309 Sivi standaard voor data uitwisseling

De frequentie van de noodzakelijke informatie-uitwisseling neemt bij de overgang op het nieuwe stelsel toe, daarom is standaardisatie van de informatie-uitwisseling gewenst. Dit document beschrijft de voor de uitwisseling benodigde functionele gegevens, de informatiestromen en de daarmee samenhangende communicatie met deelnemers over hun pensioenvermogen. De gegevens en informatiestromen zijn in dit document uitgewerkt voor zowel de solidaire premieregeling als de flexibele premieregeling.

Deze functionele beschrijving is door standaardisatie instituut SIVI omgezet naar een technische standaard. De standaard bestaat uit documentatie, JSON schema’s en voorbeeldberichten. De documentatie is gericht op analisten, ontwikkelaars, en andere professionals die betrokken zijn bij de implementatie van de standaard voor datauitwisseling tussen vermogensbeheer en pensioenuitvoering.

De nieuwe standaard voor de gegevensuitwisseling tussen vermogensbeheer en pensioenuitvoering is te vinden op de website van SIVI.