Inspiratiedocument Op weg naar Keuzebegeleiding

Wie pensioen opbouwt, en wie met pensioen gaat, heeft heel wat te kiezen. Makkelijk zijn die keuzes vaak niet. Een onverstandige keuze kan ongunstige en ongewenste financiële gevolgen hebben. Pensioenfondsen helpen en begeleiden hun deelnemers daarom bij het nemen van de juiste beslissingen. Dat doen ze al sinds jaar en dag.

De mate en de vorm waarin die keuzebegeleiding nu plaatsvindt, verschilt sterk van fonds tot fonds. Nu het bieden van keuzebegeleiding als open norm in de wet wordt vastgelegd, neemt het belang van goede keuzebegeleiding toe. Los daarvan is een goed ingerichte keuzebegeleiding bij uitstek een manier om de klantbediening door pensioenfondsen verder te verbeteren en pensioen persoonlijker en relevanter te maken. Nu net zo goed als in het nieuwe stelsel.

Het vormgeven van keuzebegeleiding is in volle gang. Een projectgroep binnen de Pensioenfederatie, met daarin vertegenwoordigers van pensioenfondsen en uitvoeringsorganisaties, heeft de afgelopen maanden in kaart gebracht wat er al gebeurt, welke aandachtspunten er zijn en waar op gelet moet worden. Keuzebegeleiding is werk in uitvoering. Het Inspiratiedocument Op weg naar Keuzebegeleiding is dat daarom ook. Nu delen we ervaringen en inzichten, in de hoop daarmee te inspireren. In het najaar geven we hier vervolg aan.

Het inspiratiedocument Op weg naar Keuzebegeleiding is alleen beschikbaar voor leden van de Pensioenfederatie. U kunt het downloaden als u bent ingelogd.