Keuzebegeleiding publicatiereeks

We zijn op weg naar wettelijk verplichte keuzebegeleiding. Als de Wet toekomst pensioenen (Wtp) door de Eerste Kamer komt, is de vooralsnog beoogde ingangsdatum 1 juli 2023. Vanaf dat moment gaat ook de open norm keuzebegeleiding in. 

logo keuzebegeleiding

De komende periode, in ieder geval tot de zomer 2023, publiceert de Pensioenfederatie in samenwerking met leden en uitvoeringsorganisaties een reeks artikelen rondom het thema Keuzebegeleiding. Na de zomer wordt de reeks mogelijk aangevuld met de eerste ervaringen en inzichten uit de praktijk. De reeks is een vervolg op het in juli 2022 gepubliceerde Inspiratiedocument, opgesteld door de Projectgroep Keuzebegeleiding.

Het hoofdthema van deze publicatiereeks is Keuzebegeleiding, de focus is steeds op een ander deelaspect. De volgende edities zijn verschenen:

  • Keuzebegeleiding begint aan de bestuurstafel: met het formuleren van de ambitie
  • Stappenplan keuzebegeleiding: Van minimale eisen naar meer ambitie
  • Persoonlijke gesprekken bij pensionering