Keuzebegeleiding publicatiereeks

We zijn op weg naar wettelijk verplichte keuzebegeleiding. De Wet toekomst pensioenen (Wtp) is door de Eerste Kamer. Dat betekent dat vanaf 1 juli 2023 ook de open norm keuzebegeleiding ingaat.

logo keuzebegeleiding

De afgelopen maanden publiceerde de Pensioenfederatie in samenwerking met leden en uitvoeringsorganisaties een reeks artikelen rondom het thema Keuzebegeleiding. Daar gaan we nog een tijdje mee door, met na de zomer ook de eerste ervaringen en inzichten uit de praktijk. De reeks is een vervolg op het in juli 2022 gepubliceerde Inspiratiedocument, opgesteld door de Projectgroep Keuzebegeleiding. Het hoofdthema van deze publicatiereeks is Keuzebegeleiding, de focus is steeds op een ander deelaspect.

Het hoofdthema van deze publicatiereeks is Keuzebegeleiding, de focus is steeds op een ander deelaspect. De volgende edities zijn verschenen:

  • Keuzebegeleiding begint aan de bestuurstafel: met het formuleren van de ambitie
  • Stappenplan keuzebegeleiding: Van minimale eisen naar meer ambitie
  • Persoonlijke gesprekken bij pensionering
  • Keuzebegeleiding begint bij het leren kennen van de mens achter de deelnemer
  • Vier stellingen rondom keuzebegeleiding

U kunt hier de nieuwste editie vinden: Leren van het medisch domein