Inspiratiedocument implementatieplan

In het implementatieplan beschrijft een pensioenfonds hoe het de nieuwe pensioenregeling goed en zorgvuldig gaat invoeren. En hoe het de opgebouwde pensioenen uit de oude regeling omzet naar de nieuwe regeling (of niet). Het implementatieplan is een verplichting uit de Wet toekomst pensioenen. Met dit inspiratiedocument wil de Pensioenfederatie pensioenfondsen informeren én inspireren

202310 Inspiratiedocument implementatieplan

In het inspiratiedocument behandelen we de achtergrond van het implementatieplan, het toezicht door DNB, de verschillende periodes tijdens de transitie en de inhoud van het plan. Bij elke onderwerp geven we een aantal aandachtspunten. Ook staat er een sjabloon van een implementatieplan in het inspiratiedocument. Een communicatieplan is ook een verplicht onderdeel van het implementatieplan. Hiervoor heeft de Pensioenfederatie een apart servicedocument gemaakt.

Dit inspiratiedocument is gebaseerd op de huidige kennis van en ervaring met de Wet toekomst pensioenen en de lagere regelgeving. Maar het is een levend document. Wijzigingen in wet- en regelgeving en nieuwe ervaringen uit de praktijk verwerken we in een volgende versie. Heeft u opmerkingen of aanvullingen? Laat het ons weten: implementatiewtp@pensioenfederatie.nl.