Servicedocument Verantwoord en betrokken aandeelhouderschap

Het servicedocument Verantwoord en betrokken aandeelhouderschap is ontwikkeld in nauwe samenwerking met Eumedion, de belangenbehartiger van institutionele beleggers (levensverzekeraars, pensioenfondsen, vermogensbeheerders) op het gebied van corporate governance en duurzaamheid.

Het servicedocument geeft praktische handvatten aan institutionele beleggers zoals pensioenfondsen om invulling te geven aan door de EU opgelegde regels over verantwoord en betrokken aandeelhouderschap. De aanleiding hiervoor is de implementatie van de Europese Richtlijn langetermijnbetrokkenheid aandeelhouders in Nederlandse wetgeving per 10 juni 2019 en de door Eumedion gepubliceerde Nederlandse Stewardship Code per 1 januari 2019. Het servicedocument vormt een aanvulling op het servicedocument Verantwoord beleggen.

In het servicedocument wordt duidelijk onderscheid gemaakt tussen waartoe fondsen wettelijk verplicht zijn bij de implementatie van de Europese Richtlijn langetermijnbetrokkenheid aandeelhouders in Nederlandse wetgeving per 10 juni 2019 en wat fondsen zonder wettelijke verplichting zouden kunnen doen in het kader van de Stewardship Code.