Model Incidentenregeling voor een pensioenfonds

In samenwerking met de werkgroep Compliance brengt de Pensioenfederatie de geactualiseerde Incidentenregeling uit.

In het Model Incidentenregeling hebben er geen ingrijpende inhoudelijke wijzigingen plaatsgevonden. Er is ruimte gecreëerd voor het toevoegen van een sleutelfunctiehouder of -vervuller of een andere functionaris binnen het proces van incidenten melden en afhandelen. Bepalingen die niet specifiek gericht zijn op de behandeling van incidenten zijn verwijderd. Verder maakt de regeling onderscheid tussen operationele incidenten en overige incidenten en zijn ook datalekken in de regeling opgenomen. Belangrijk bij gebruik van deze modelregeling is om te controleren hoe de aansluiting is met eventuele overige interne procedures (datalekken bijv.) en afspraken met uitbestedingspartners. 

Het Model Incidentenregeling is alleen beschikbaar voor leden van de Pensioenfederatie. U kunt het hier downloaden zodra u bent ingelogd.