Servicedocument Reputatiemanagement voor pensioenfondsbestuurders

Reputatie staat bij steeds meer pensioenfondsen hoog op de agenda. Niet in de laatste plaats omdat de transitie naar de nieuwe contracten voor de deur staat. Die brengt voor deelnemers de nodige onzekerheid met zich mee. Juist nu gaat het erom de reputatie van het pensioenfonds te versterken dan wel op peil te houden, het vertrouwen van deelnemers te winnen en de verbinding met hen te versterken. Met als doel dat deelnemers een realistisch beeld krijgen van hun pensioen en passende keuzes kunnen maken.

PF_Servicedocument_Reputatie

Organisaties met een goede reputatie zijn doorgaans goed in wat ze doen en kunnen dit ook goed overbrengen naar hun stakeholders. Ze luisteren naar hun stakeholders en voeren dialoog. Mensen vinden dergelijke organisaties geloofwaardig en willen zich eraan verbinden. Nu de overstap op nieuwe contracten voor de deur staat, is investeren in reputatiemanagement uitermate belangrijk. Om pensioenfondsbestuurders en bestuursbureaus hierbij te ondersteunen, is het servicedocument Reputatiemanagement voor pensioenfondsbestuurders gemaakt. Dit servicedocument is een toelichting op het nieuwe onderdeel Reputatie in het onlangs gepubliceerde servicedocument Besturen van een pensioenfonds.

Het servicedocument gaat in op reputatie en belicht wat reputatie is (en niet is), waarom een goede reputatie belangrijk en urgent is, welke drivers de reputatie beïnvloeden en hoe je gestructureerd aan een goede reputatie kunt werken. Uiteraard komen ook de relaties tussen de begrippen reputatie en communicatie, en reputatie en vertrouwen aan bod. Praktische tips en voorbeelden van binnen en buiten de sector dienen als inspiratie.