Rapportage ‘Onderzoek elektronisch ondertekenen documenten’

In het rapport wordt het juridisch kader rondom elektronische handtekeningen toegelicht en het huidige gebruik van DigiD hiervoor geanalyseerd. 

Rapportage ondertekenen documenten

Daarnaast worden de voordelen, waaronder efficiëntie, kostenverlaging en beveiliging besproken. Mogelijke nadelen zoals beveiligingszorgen, technologische afhankelijkheid en initiële kosten worden ook aan de orde gesteld.

Een subwerkgroep van de Werkgroep Innovatie Digitale Pensioenuitvoering (IDP) heeft, in opdracht van de Stuurgroep Digitale Samenwerking en Ontwikkeling (DSO), het rapport opgesteld.