Servicedocument SFDR

Alle Nederlandse pensioenfondsen vallen onder de Sustainable Finance Disclosure Regulation (SFDR) en zullen stappen moeten ondernemen om de SFDR te implementeren. Ten behoeve van het implementatieproces heeft de Pensioenfederatie een servicedocument opgesteld.

SFDR

Dat bestaat uit drie elementen:

  • Een checklist met te nemen implementatiestappen.
  • Een aanbeveling over de relatie tussen het IMVB-Convenant en Artikel over ‘ongunstige effecten’.
  • Een aanbeveling over het inregelen van de ‘precontractuele informatie’ via Pensioen 1-2-3.

Het Servicedocument SFDR is alleen beschikbaar voor leden van de Pensioenfederatie. U kunt het hier downloaden zodra u bent ingelogd.