Servicedocument SFDR

Alle Nederlandse pensioenfondsen vallen sinds maart 2021 onder de Sustainable Finance Disclosure Regulation (SFDR). De Pensioenfederatie heeft een servicedocument over SFDR gepubliceerd.

ServicedocumentSFDR

Het servicedocument geeft een overzicht van de belangrijkste verplichtingen op level 1 (de SFDR zelf) en level 2 (de secundaire wetgeving). Level 2 moet per 1 januari 2023 geïmplementeerd worden door pensioenfondsen die zich als ‘lichtgroen’ (artikel 8) gekwalificeerd hebben of geen gebruik maken van de opt-out voor ongunstige effecten (artikel 4). Deze pensioenfondsen moeten onder andere verschillende gedetailleerde templates beschikbaar maken met informatie over het beleid omtrent maatschappelijk verantwoord beleggen. Daarnaast brengt het servicedocument alle relevante beschikbare documentatie bijeen en doet het een aantal aanbevelingen hoe om te gaan met de implementatie.

Het servicedocument SFDR is alleen beschikbaar voor leden van de Pensioenfederatie. U kunt het hier downloaden zodra u bent ingelogd.