Servicedocument Btw voor functionarissen van pensioenfondsen

De Pensioenfederatie heeft een servicedocument gepubliceerd over Btw voor functionarissen van pensioenfondsen. Met dit servicedocument beogen wij een handreiking te geven aan functionarissen van pensioenfondsen rond hun btw-positie. 

btw

In dit servicedocument besteden we aandacht aan:

  • Algemene uitgangspunten 
  • Bijzondere onderwerpen en vrijstellingen
  • Relevante toepassing voor pensioenfondsen
  • Toelichting op het beleidsbesluit van 28 april 2021
  • Een overzicht van de administratieve verplichtingen 

Dit servicedocument is een zienswijze van de Pensioenfederatie. De inspecteurs van de Belastingdienst bepalen uiteindelijk per situatie of sprake is van een btw-plicht. Die beoordeling wordt altijd aan de hand van uw persoonlijke omstandigheden gemaakt. Twijfelt u over uw btw-plicht, neemt u dan contact op met uw belastinginspecteur.

Dit servicedocument vervangt het servicedocument dat de Pensioenfederatie in 2017 opzette om de btw-plicht vast te stellen.

U kunt het servicedocument Btw Functionarissen Pensioenfondsen hier downloaden, zodra u bent ingelogd.