Servicedocument Btw Functionarissen Pensioenfondsen

Het onderwerp ‘btw functionarissen pensioenfondsen’ heeft de aandacht van de Pensioenfederatie.

In bijgaand groeidocument zet de Pensioenfederatie lijnen uit die een handvatbieden bij de beoordeling of btw moet worden afgedragen over vergoedingen voor functionarissen van pensioenfondsen. Dit document werd met de Belastingdienst besproken. Eén onderdeel is nog steeds in bespreking. In de tekst is een waarschuwing opgenomen op pagina 15 waaruit blijkt dat de Belastingdienst nog niet instemt met onze conclusie.

U kunt het servicedocument Btw Functionarissen Pensioenfondsen hier downloaden, zodra u bent ingelogd. Wij zien de bijgaande publicatie als een groeidocument waarin we uw reacties van tijd tot tijd willen verwerken. Daarom is in het document ook een mailadres opgenomen. Heeft u vragen? Laat het ons alstublieft weten: metske@pensioenfederatie.nl.