Servicedocument Opschorten individuele waardeoverdracht tijdens transitie

Met de invoering van de Wet toekomst pensioenen (Wtp) kunnen deelnemers bij waardeoverdracht geconfronteerd worden met een dubbele omzetting. Zo kan een deelnemer eerst bij het pensioenfonds waar hij niet meer actief is een omzetting van zijn pensioen naar een nieuwe regeling hebben meegemaakt.

SD opschorten individuele waardeoverdracht tijdens transitie

Als de waarde van het pensioen later wordt overgedragen naar een pensioenfonds dat de omzetting nog moet meemaken, wordt het overgedragen pensioenkapitaal weer naar een huidige (pre-Wtp) regeling omgezet. Vervolgens kan een deelnemer dan opnieuw geconfronteerd worden met een omzetting als het nieuwe pensioenfonds over gaat naar de Wtp. Om de situatie van dubbele omzettingen te voorkomen, is het mogelijk vanaf 1 juli 2023 de plicht tot individuele waardeoverdracht op te schorten tijdens de omzetting als gevolg van de Wtp. Opschorten kan als het ene pensioenfonds de regeling al heeft omgezet en het andere nog niet.

In dit document is beschreven welke afspraken in de sector zijn gemaakt om de opschorting van waardeoverdrachten goed te kunnen uitvoeren, waar te vinden is of een pensioenfonds de regeling al heeft omgezet en wat de regels hierover zijn.