Servicedocument Compliance

De Pensioenfederatie heeft het servicedocument Compliance gepubliceerd. Dit servicedocument beoogt de compliance functie onder de aandacht te brengen bij de leden van de Pensioenfederatie en de leden te faciliteren bij de inrichting van de compliance functie. 

Na de wijzigingen binnen de governance van de afgelopen jaren en aan de vooravond van een stelselwijziging is het evalueren (en mogelijk herijken) van de (inrichting van de) compliance functie een investering die zich terugverdient. Een investering waar het pensioenfonds én de overige stakeholders baat bij hebben.

Het servicedocument is alleen beschikbaar voor leden van de Pensioenfederatie. U kunt het downloaden als u bent ingelogd.