Instrumentarium: Good Practice

Binnen het convenant heeft de werkgroep Brede spoor een document opgesteld dat inzicht geeft in de stappen en acties die een (fictief) pensioenfonds heeft doorlopen om aan de afspraken van het convenant te voldoen.

De implementatie van het convenant – en daarmee de OESO-richtlijnen en UNGP’s - is wellicht nog niet volmaakt, maar de nodige stappen voor implementatie van de ESG due diligence cyclus zijn wel in gang gezet. Elk pensioenfonds is uniek in structuur en werkwijze. Daarmee is één ‘best practice’ voor de gehele sector niet mogelijk. Het document geeft enkel een good practice van een fictief pensioenfonds met een gekozen structuur en daarmee zijn niet alle onderdelen direct toepasbaar op elk pensioenfonds.