Investeringsverbod clustermunitie

Financiële ondernemingen, waaronder pensioenfondsen en verzekeraars mogen niet investeren in ondernemingen die clustermunitie of cruciale onderdelen daarvan produceren, verkopen of distribueren. Dit is bij wet vastgelegd.

Toezicht

De AFM houdt toezicht op dit hierop en gebruikt daarbij een indicatieve lijst (alleen voor leden beschikbaar) als 'risicoradar'. Hierbij wijst de AFM erop dat de indicatieve lijst niet statisch is en het de verantwoordelijkheid van de financiële onderneming is om te zorgen dat het investeringsverbod in clustermunitie wordt nageleefd.

Meer informatie over het investeringsverbod clustermunitie is te vinden op de site van de AFM. Meer informatie over het onderwerp clustermunitie kunt u vinden op de website van PAX.