Instrumentarium: Thema’s

In het Convenant wordt van pensioenfondsen gevraagd een toelichtende tekst op thematische aandachtsgebieden op te nemen. De thema’s die een pensioenfonds kiest komen voort uit de due diligence die het pensioenfonds heeft uitgevoerd en als risicovol beoordeelt en uit de aandachtsgebieden die volgen uit de prioriteiten van de achterban. In deze paragraaf gaan we hier verder op in.

In het onderstaande overzicht is een flink aantal thema’s opgenomen. De thema’s zijn onderverdeeld in vier hoofdthema’s: Milieu en Klimaat, Mensenrechten, Arbeid, Governance en een categorie Overig. De lijst met thema’s is niet volledig en niet uitputtend. Deze eerste selectie van thema’s is tot stand gekomen op basis van enkele bekende thema’s die op dit moment al voorkomen bij pensioenfondsen en thema’s waarop de ngo’s en vakbonden kennis en kunde hebben.

De beschrijving in de thema’s en de bijbehorende verdiepingsdocumenten zijn gemaakt en worden u aangeboden door de ngo's en vakbonden die deelnemen in het convenant.

Bij veel thema’s is nog geen toelichting opgenomen. Het overzicht is daarmee 'work in progress'. Zodra meer thema’s zijn opgenomen, stellen wij u daarvan op de hoogte. Mogelijk heeft u zelf ook suggesties voor thema’s die nu niet in het overzicht staan. Dat horen wij graag van u. U kunt daarvoor een mail sturen naar pensioenfondsenconvenant@ser.nl. De SER voert het secretariaat van het Convenant en zorgt ervoor dat de vragen gedeeld worden met de partijen die in deze werkgroep zitten.