5. Instrumentarium: Thema’s

In het Convenant wordt van pensioenfondsen gevraagd een toelichtende tekst op thematische aandachtsgebieden op te nemen. De thema’s die een pensioenfonds kiest komen voort uit de due diligence die het pensioenfonds heeft uitgevoerd en als risicovol beoordeelt en uit de aandachtsgebieden die volgen uit de prioriteiten van de achterban. In deze paragraaf gaan we hier verder op in.

De onderstaande filmpjes zijn afkomstig van onze samenwerkingspartners in het convenant. Ze zijn bedoeld u een indruk te geven van bepaalde problemen en hoe u als belegger uw invloed kunt uitoefenen om aan te dringen op een verbetering van de situatie bij ondernemingen of in de keten van die ondernemingen.

In het onderstaande overzicht is een flink aantal thema’s opgenomen. De thema’s zijn onderverdeeld in vier hoofdthema’s: Milieu en Klimaat, Mensenrechten, Arbeid, Governance en een categorie Overig. De lijst met thema’s is niet volledig en niet uitputtend. Deze eerste selectie van thema’s is tot stand gekomen op basis van enkele bekende thema’s die op dit moment al voorkomen bij pensioenfondsen en thema’s waarop de ngo’s en vakbonden kennis en kunde hebben. De beschrijving in de thema’s en de bijbehorende verdiepingsdocumenten worden u aangeboden door de samenwerkingspartners in het convenant.

Bij veel thema’s is nog geen toelichting opgenomen. Het overzicht is daarmee 'work in progress'. Zodra meer thema’s zijn opgenomen, stellen wij u daarvan op de hoogte. Mogelijk heeft u zelf ook suggesties voor thema’s die nu niet in het overzicht staan. Dat horen wij graag van u. U kunt daarvoor een mail sturen naar pensioenfondsenconvenant@ser.nl. De SER voert het secretariaat van het Convenant en zorgt ervoor dat de vragen gedeeld worden met de partijen die in deze werkgroep zitten.

Welke thema’s in beleid opnemen?

In het Convenant is opgenomen in Art. 3.1c “Een toelichtende tekst op thematische aandachtsgebieden, inclusief gebruik van standaarden, die de Deelnemende Pensioenfondsen op basis van informatie komende uit een ESG-due diligence procedure als risicovol beoordelen, en op thematische aandachtsgebieden die volgen uit de prioriteiten van de achterban van het betreffende Deelnemende Pensioenfonds”.

Welke thema’s u opneemt, is dus een onderbouwde keuze van het pensioenfonds. Dit is ook de reden dat wij u zo veel mogelijk op weg willen helpen door voor verschillende thema’s inzichtelijk te maken welke informatie volgens de ngo’s en vakbonden met wie wij samenwerken essentieel is als u voor dit thema kiest.

 • Leeswijzer

  Voor ieder thema is door onze samenwerkingspartners een paar slides gemaakt die ingaan op:

  • Over het thema, een beknopte uitleg
  • Link met andere thema’s
  • (Bestaande) richtlijnen en beleid over het thema
  • Verdiepingsinformatie: bij een aantal thema’s wordt een op institutionele beleggers toegespitst verdiepingsdocument gemaakt. Hierin worden handvatten gegeven bijvoorbeeld over engagementvragen of op welke wijze u het thema in uw beleid kunt opnemen. Dit document is bijzonder waardevol bij het in de praktijk brengen en maken van uw beleid.
  • Risicosectoren en specifieke risico’s: in welke sectoren doet het risico (het thema) zich voor
  • Tools: links naar specifieke op het thema gerichte tools
  • Indicatoren
  • Contactinformatie: als u meer wilt weten over het thema, dan kunt u in contact treden met de betreffende ngo’s die bij het thema betrokken zijn. Zij helpen u graag verder en geven u graag inzicht in het thema en wat u als institutionele belegger kunt doen.
 • Hoe werkt het overzicht?

  Dit overzicht werkt als een normale PowerPointpresentatie waarbij u naar de volgende slide kunt navigeren met de spatiebalk, het pijltje omlaag of naar rechts, of door te klikken met de linkermuisknop. En terug naar de vorige slide kunt u navigeren met backspace of pijltje omhoog of naar links. Ook is er altijd links onderin een menu te vinden waarmee u door het platform kunt navigeren. Daarnaast werkt het platform interactief waarbij u veel aan kunt klikken. Zo zijn onderstreepte links, diverse bronnen en de kleurrijke menu’s aan te klikken. Zodoende kunt u gemakkelijk navigeren en weet u altijd in welke categorie u bent.

https://docs.google.com/presentation/d/e/2PACX-1vQwWJH3_lsaB9OkcjUPAsvY3c_ciYfXzErX91n-7fA8udAN-oN-Cg9gprd0J3aIhQNpTyYas9eAj2vK/embed?start=false&loop=false&delayms=60000" frameborder="0" width="717" height="566" allowfullscreen="true" mozallowfullscreen="true" webkitallowfullscreen="true"></iframe>

Onderstaand vindt u een gestructureerde lijst van alle thema’s die in dit overzicht voorkomen met een link naar een downloadbaar Pdf-bestand en (indien dit beschikbaar is) het bijbehorende verdiepingsdocument. Beide kunnen vervolgens eventueel geprint worden:

Milieu en klimaat
Mensenrechten
Arbeid
Governance
 • Corruptie - volgt
 • Belastingen - volgt
 • Goed bestuur - volgt
 • Data privacy - volgt
Overig

Voor vragen of opmerkingen kunt u mailen naar: imvb@pensioenfederatie.nl.