Intervisies

Binnen het IMVB-convenant zijn in de loop van 2021 verschillende intervisiegroepen gestart met een totaal van 48 deelnemers die samen 54 pensioenfondsen vertegenwoordigen en 8 contactpersonen van de andere geledingen binnen het convenant. De groepen zijn meerdere keren samengekomen om over verschillende en zelfgekozen onderwerpen, hulpvragen, dilemma’s etc. ervaringen en kennis uit te wisselen.

Veelbesproken onderwerpen tijdens de intervisies waren:

 • Het implementeren van het due diligence proces in beleid
 • De screening van de portfeuille (stap twee van het due diligence proces)
 • Prioritering op basis van deelnemersvoorkeuren en due diligence
 • Instrumenten in het tegengaan van negatie impacts
 • Uitbesteding en de engagement met externe vermogensbeheerders
 • Problemen met beschikbaarheid en betrouwbaarheid van data
 • Bestuurlijke aandacht voor het convenant
 • Samenwerking tussen pensioenfondsen onderling en met stakeholders
 • Samenhang met duurzaamheidswetgeving
 • Deelnemersuitvragen
 • Communicatie rondom duurzaam beleggen

Van de eerste bijeenkomsten gedurende 2021 is een gedetailleerder kernpuntenbestand (alleen beschikbaar voor leden) opgesteld dat afgestemd met alle deelnemers en contactpersonen. Dit document vormt een samenvatting van belangrijkste onderwerpen en tips uit de intervisies die gedeeld kunnen worden met de hele sector

Ook hierna worden de intervisies doorgezet. Bij vragen en/of het graag willen deelnemen aan de intervisie kunt u contact opnemen met Will-Jan Jacobs.