thema vermogensbeheer (1200-200)

Initiatieven & Tools

Deze sectie omvat handvatten, codes, benchmarks, uiteenlopende platformen en andere samenwerkingen waaraan een pensioenfonds of de uitvoeringsorganisatie vrijwillig kan deelnemen of die het kan onderschrijven. Het is dus niet wettelijk verplicht. Vaak gaat het om initiatieven die toegankelijk zijn voor verschillende soorten fondsen van diverse groottes. Deze zijn onderverdeeld in 4 aparte groepen: Nationaal, Klimaatgerelateerd, Vastgoed en Overig.

Nationaal

Klimaatgerelateerd

Vastgoed

Overig