thema vermogensbeheer (1200-200)

Biodiversiteit

Het verlies aan biodiversiteit is een urgent probleem dat terecht steeds meer aandacht krijgt binnen de financiële sector. Het is een breed begrip en wordt omschreven als “de verscheidenheid aan leven, in allerlei vormen, op aarde”. Het omvat het aantal soorten, hun genetische variatie en de interactie van deze levensvormen binnen complexe ecosystemen. Gezonde ecosystemen zijn van cruciaal belang en vertegenwoordigen een enorme waarde. Wat kunnen institutionele investeerders doen? Hieronder handige tools met informatie voor de pensioensector.

Inzet Pensioenfederatie

De Pensioenfederatie ziet de ernst in van het verlies aan biodiversiteit en ook de rol die financiële partijen bij deze negatieve impact kunnen spelen. Daarom ondersteunen wij initiatieven vanuit de sector en van andere stakeholders. Wij zijn actief onder het Platform van de duurzame financiering, werken samen met SPIL en VBDO en zijn continue in dialoog met onze leden en stakeholders over biodiversiteit. Zo proberen wij onze leden voldoende handvatten te bieden op dit thema.

Webinars

De Pensioenfederatie en VBDO hebben webinars georganiseerd over biodiversiteit en de financiële sector:

Finance for Biodiversity Pledge

De Finance for Biodiversity Pledge is een commitment van financiële instellingen die samen hun invloed inzetten om biodiversiteit te beschermen en te herstellen via hun financiële activiteiten en investeringen. De Pledge bestaat uit 5 stappen die financiële instellingen beloven te nemen:

  • Samenwerken en kennis delen
  • Engagement met bedrijven
  • Impact beoordelen
  • Doelen stellen
  • Openbaar rapporteren over het bovenstaande vóór 2025
PBAF

In navolging op het succesvolle Partnership for Carbon Accounting Financials (PCAF) is Partnership for Biodiversity Accounting Financials (PBAF) in 2019 opgericht. PBAF is een samenwerkingsverband van financiële instellingen die: werk samen om de kansen en uitdagingen te verkennen rond de beoordeling en openbaarmaking van: de impact op de biodiversiteit van hun leningen en investeringen. meer informatie.

Documenten

De werkgroep Biodiversiteit van het Platform voor Duurzame Financiering publiceert met enige regelmaat interessante documenten voor financiële instellingen:

Daarnaast hebben het Wereld Natuur Fonds en het Sustainable Pension Investment Lab papers geschreven die veel handvatten bieden. VBDO schreef een engagementgids voor Biodiversiteit & Mijnbouw.