Pensioenregeling

De werkgever bepaalt samen met de vakbond(en) hoe de pensioenregeling eruit ziet die de werkgever de werknemer wil aanbieden. Pensioen is één van de arbeidsvoorwaarden. In grote bedrijfstakken is de inhoud van de pensioenregeling geregeld in de cao. ls de cao bindend verklaard, dan is de werkgever verplicht de pensioenregeling die in de cao staat, aan te bieden.

Keuzes binnen de pensioenregeling

Elke pensioenregeling is anders, afgestemd op de deelnemers waarvoor de regeling is bedoeld. Zo zijn er afspraken te maken over:

 • Wat voor soort pensioenregeling beide partijen willen. (Zie Welke pensioenregelingen zijn er?)
 • Welk deel van de premie de werkgever betaalt en welk deel de werknemers.
 • De pensioenleeftijd van de pensioenregeling.
 • De hoogte van de premie.
 • Het maximumsalaris tot waar de werknemer via de werkgever pensioen kan opbouwen.
 • Regelingen voor partners en kinderen.
 • Regelingen bij arbeidsongeschiktheid.
 • De hoogte van de franchise (i).
 • De voorwaarden om te indexeren

Uiteraard moeten deze afspraken passen binnen alle wettelijke pensioenregels die er zijn.

Soorten pensioenregelingen
 • Uitkeringsovereenkomst
  Bij de uitkeringsovereenkomst (ook wel Defined Benefit of DB genoemd) biedt de werkgever een regeling aan waarbij een bepaalde hoogte van de pensioenuitkering op de pensioenleeftijd wordt toegezegd. De hoogte hiervan is gebaseerd op de diensttijd en salaris.  Er zijn twee verschillende uitkeringsovereenkomsten:
  • Eindloonregelingen
   Bij een eindloonregeling is de hoogte van het pensioen gebaseerd op het laatstverdiende salaris. Dat is een relatief dure regeling omdat het pensioen dat is opgebouwd over een eerder lager verdiend salaris altijd weer op het niveau van het laatst verdiende salaris gebracht moet worden. Veel eindloonregelingen zijn de laatste jaren omgezet naar een middenloonregeling.
  • Middelloonregeling
   Bij een middelloon is de hoogte van het pensioen gebaseerd op het gemiddelde verdiende salaris.

 • Vaste bedragenregeling
  Bij de vaste bedragen is de pensioenopbouw een vast bedrag per jaar en onafhankelijk van het verdiende salaris, uiteraard wel gerelateerd aan het percentage dat iemand werkt.

 • Premieovereenkomst
  Bij de premieovereenkomst (ook wel  Defined Contribution DC genoemd) ligt de inleg vast en is de uiteindelijke pensioenuitkering afhankelijk is van de opbrengsten die met de inleg zijn behaald. Bij deze regeling is er een keuze tussen een vast en variabel pensioen.
  • Vast pensioen
   Op de pensioendatum wordt er een levenslang vast pensioen aangekocht.
  • Variabel pensioen
   Op de pensioendatum wordt het pensioen voor het komende pensioenjaar aangekocht en de rest van de inleg wordt nog belegd. De hoogte van het pensioen varieert dan.

 • Financiële tegemoetkoming
  Sommige werkgevers bieden geen pensioenregeling aan, maar een vaste financiële bijdrage bovenop het loon. De werknemer moet dan zelf iets regelen.