Servicedocument Besturen van een pensioenfonds

Hoe het servicedocument praktisch kan worden gebruikt

Het doel van het servicedocument is om een handvat te bieden. Dat gebeurt via onderdeel I: ‘organiseren van een professionele organisatie’ door ideeën aan te reiken waarmee pensioenfondsen kunnen beoordelen welke essentiële zaken zijn over te nemen. De vraag is hoe ben en je als bestuur collectief en als bestuurder individueel geschikt. De suggesties is om als het ware een ‘motivatorrol’ te introduceren.  In onderdeel II: ‘verantwoordelijkheidsgebieden’ gebeurt dat door wat voorheen ‘kennisgebieden’ werd genoemd, nu weer te geven in een logische bestuurscylus. De voorheen bekende ‘kennisgebieden’ zijn wel in het bekend overzicht beschikbaar. Zie bijlage ‘integraal overzicht 2022’ beschikbaar.

De oproep van de schrijfgroep en reflectiegroep is om heel praktisch naar bijlage 1 Beleid samenstellen bestuur te kijken van onderdeel III. In dit onderdeel zijn alle praktijkvoorbeelden van de afgelopen jaren opgenomen zodat elk pensioenfonds kan kiezen wat nuttig en nodig is voor het betreffende pensioenfonds. Snel navigeren naar de bijlagen uit dit onderdeel III kan via de volgende links: