Servicedocument Besturen van een pensioenfonds - onderdeel I

Hier vindt u onderdeel I van het servicedocument ‘besturen van een pensioenfonds’. Hoofdstuk 1 van dit onderdeel beschrijft het cruciale belang van de collectieve geschiktheid en de zich professioneel ontwikkelende pensioenfondsorganisatie.

Onderdeel 1

Vanuit deze invalshoeken wordt de strategische focus van het pensioenfonds immers gevoed. Ook wordt de rol van de voorzitter en zijn/haar verwachte bijdrage aan de zich professioneel ontwikkelende pensioenfondsorganisatie beschreven. Hoofdstuk 2 neemt de lezer mee in de persoonlijke focus van een bestuurder en zijn/haar participatie als persoon in een collectief. Hoofdstuk 3 beschrijft het proces van zorgvuldig benoemen en herbenoeming en is vooral bedoeld als handreiking voor bestuurders die zich oriënteren op een benoeming of herbenoeming.