Servicedocument Besturen van een pensioenfonds

Hoe het servicedocument zich verhoudt tot de voorgaande versie en de beleidsregel geschiktheid 2022

De volgende ontwikkelingen kregen een explicietere plaats in het servicedocument:

 • ESG
 • gegevensbeheer en IT
 • communicatie en reputatie

In onderdeel I ‘organiseren van een professionele organisatie’ is vooral nieuw dat het beleggen van de rol om geschiktheid en opvolgingsbeleid vorm te geven toedelen aan een specifiek persoon.

In onderdeel II ‘verantwoorde­lijkheids­gebieden’ hebben we vier actuele verantwoordelijkheidsge­bieden toegevoegd:

 • risicobeheersing
 • vermogensbeheeronderwerpen gekoppeld aan het wetsvoorstel toekomst pensioenen
 • reputatie en communicatie
 • gegevensbeleid /IT

Dit zijn onderwerpen die niet allemaal rechtstreeks uit de Beleidsregel Geschiktheid 2022 van DNB volgen, maar die inmiddels voor de pensioensector wel belangrijk zijn geworden. Deze onderdelen zijn bedoeld als handreiking om na te denken over de verantwoordelijkheidsgebieden binnen besturen en niet bedoeld als voorschrift.

In onderdeel III ‘bijlagen’ zijn de praktische handvatten opgenomen. Deze bijlagen zijn bedoeld als praktisch hulpmiddel en niet als compliance documenten. In bijlage 1 zijn veel goede praktijkvoorbeelden van geschiktheids­plannen gebundeld. Pensioen­fondsen kunnen zelf kiezen welke onderdelen zij gebruiken uit deze bijlage. Dat geldt ook voor de bijbehorende MS Excel­bijlage Samenstellen radargrafiek.

In het servicedocument zijn de conceptwijzigingen van de Beleidsregel Geschiktheid 2022 van DNB verwerkt. De werkgroep en de reflectiegroep hebben wel eigen focus aangebracht zodat het servicedocument beter aansluit bij hoe pensioenfondsen worden bestuurd.

Onderdeel Verantwoordelijkheidsgebied Pensioenfederatie Onderdeel Beleidsregel 2022
A

Bestuur, organisatie en communicatie en reputatie
In dit onderdeel zijn de volgende categorieën uit de voorheen gebruikte indeling opgenomen:

 • Besturen van een organisatie
 • Communicatie
A Bestuur, organisatie en communicatie
B

Regelingen en diensten die het pensioenfonds uitvoert en het daarvoor gevolgde beleggingsbeleid. In dit onderdeel zijn de volgende categorieën uit de voorheen gebruikte indeling opgenomen:

 • Relevante wet- en regelgeving
 • Pensioenregeling en pensioensoorten
 • Actuariële aspecten
 • Beleggingsbeleid en vermogensbeheer
 • Verslaggeving
 • Balansmanagement
 • Herverzekering
 • ESG
B Producten, diensten en markten
C

Beheerste, integere bedrijfsvoering en informatiebeleid.
In dit onderdeel zijn de volgende categorieën uit de voorheen gebruikte indeling opgenomen:

 • AO/IC
 • Uitbesteding
 • IT
C Beheerste en integere bedrijfsvoering 
D

Evenwichtige en consistente besluitvorming

D Evenwichtige en consistente besluitvorming
E

Beschikbaarheid, betrokkenheid en (voorkomen van) belangenverstrengeling

E Voldoende tijd