pensioenuitvoering uitsnede 1920 - 320

Waardeoverdracht

Pensioenuitvoerders kunnen met verschillende vormen van waardeoverdracht te maken krijgen: individuele waardeoverdracht op verzoek van een deelnemer, internationale waardeoverdracht, automatische waardeoverdracht van kleine pensioenen op initiatief van een pensioenuitvoerder en collectieve waardeoverdracht.