pensioenuitvoering uitsnede 1920 - 320

Loonaangifteketen

De loonaangifteketen is het systeem waarin alle salarisgegevens van de Belastingdienst beschikbaar worden gesteld aan het UWV, en via de Polisadministratie van het UWV aan een aantal andere organisaties. Ook pensioenfondsen kunnen via het UWV de beschikking krijgen over salarisgegevens uit de Loonaangifteketen ten behoeve van de pensioenadministratie.

Inzet Pensioenfederatie

Door gebruik te maken van de Loonaangifteketen (LAK) kunnen pensioenfondsen- en uitvoerders lastenverlichting en foutenreductie bereiken. Eénmalige invoer aan de bron (werkgever of salariskantoor) van de gegevens die gecontroleerd en gebruikt worden door de Belastingdienst en vervolgens via het UWV aan afnemers ter beschikking worden gesteld. Voor de uitvoering van de meeste pensioenregelingen is op dit moment echter meer informatie nodig dan aangeleverd wordt in de LAK. Zo worden bijvoorbeeld nog niet alle looncomponenten beschikbaar gesteld die nodig zijn voor de berekening van het pensioengevend loon. Vanaf 2023 zijn meer looncomponenten beschikbaar gesteld in de loonaangifteketen. Het gaat om: loon in geld, waarde niet in geld uitgekeerd loon, loon uit overwerk, waarde privégebruik auto en werknemersbijdrage privégebruik auto. Met deze gegevens erbij kunnen meer pensioenuitvoerders gebruik maken van de loonaangifteketen voor de administratie van pensioenregelingen.

De inzet van de Pensioenfederatie is tweeledig. Enerzijds roept de Pensioenfederatie sociale partners op om het nieuwe pensioencontract eenvoudig te houden. Door een eenvoudig begrip van het pensioengevend loon vast te stellen waarbij rekening wordt gehouden met de beschikbaarheid van gegevens in de LAK, blijft de weg open om aan te sluiten op de LAK en daarmee foutenreductie te behalen en kosten te besparen. Anderzijds wil de Pensioenfederatie in samenwerking met SIVI en pensioenuitvoeringsorganisaties bewerkstelligen dat de loonaangifteketen wordt uitgebreid met enkele gegevens zoals bijvoorbeeld een regelingskenmerk. Deze gegevens kunnen noodzakelijk zijn voor pensioenuitvoerders die pensioenregelingen niet (verder) kunnen vereenvoudigen, om toch te kunnen aansluiten op de loonaangifteketen.

Klik hier voor een infographic met de voordelen van de loonaangifteketen voor pensioenfondsen en uitvoerders.

Wat is de LAK?

De loonaangifte is het startpunt van de gegevensstroom van de Loonaangifteketen. Er zijn drie eigenaren van de LAK: de Belastingdienst, het UWV en het CBS. Daarnaast zijn er diverse afnemers in de keten, zoals de KvK, pensioenuitvoerders en bijvoorbeeld gerechtsdeurwaarders. Allemaal maken ze gebruik van de gegevens in de loonaangifte die door het UWV in de Polisadministratie worden opgenomen.

De Loonaangifteketen zelf heeft hier een informatief filmpje over gemaakt dat duidelijk maakt hoe de LAK precies werkt.

Gebruik van de LAK

Op dit moment wordt de LAK door pensioenuitvoerders vooral gebruikt voor handhavingsdoeleinden. Aan de hand van de gegevensset wordt vastgesteld of alle werkgevers die onder een verplichtstelling vallen, zijn aangemeld bij een pensioenfonds en of zij premie afdragen voor alle werknemers. Voor het binnenhalen van gegevens voor de pensioenadministratie wordt de LAK nog niet veel gebruikt. Dit behoort echter wel tot de mogelijkheden en kan een aantrekkelijk alternatief zijn voor de huidige werkwijze.

Webinar LAK

Op 18 maart 2021 vond een webinar over aansluiten op de loonaangifteketen. Tijdens het webinar ging Wim Henk Steenpoorte (APG) in op de samenwerking met SIVI, het rapport dat door SIVI is gemaakt over de LAK en het momentum van het nieuwe pensioencontract. Diantha Croese (destijds Ketenmanager van de loonaangifteketen) legde uit hoe de LAK precies werkt. Daarna kwamen Lex Lagerveld (van Pensioenfonds Horeca & Catering) en David van As (van bestuursbureau BpfBOUW) aan tafel. Lex Lagerveld vertelde over het gebruik van de LAK. David van As ging in op de overwegingen die spelen bij een overstap op de LAK.

U kunt het webinar hier terugkijken.
Tijdens het webinar zijn veel vragen gesteld. De vragen en antwoorden kunt u hier teruglezen.

Openbare documenten