pensioenuitvoering uitsnede 1920 - 320

Gegevensverstrekking en automatisering

Als pensioenfondsen, hun uitvoeringsorganisaties en andere belanghebbende partijen effectiever en efficiënter gegevens kunnen uitwisselen, kunnen zij kosten besparen. Deze kostenbesparing komt ten goede aan de deelnemer.

Inzet Pensioenfederatie

De Pensioenfederatie onderhoudt contacten met de verschillende organisaties en instanties die betrokken zijn bij de uitwisseling van gegevens waar pensioenfondsen en hun uitvoeringsorganisaties gebruik van maken. Dit om de gegevensstromen zo efficiënt mogelijk te laten lopen en mee te denken over verbeteringen.

Nieuws en achtergronden

Pensioenfondsen en andere organisaties maken vaak gebruik van dezelfde gegevens. Pensioenfondsen hebben bijvoorbeeld salarisgegevens en informatie over arbeidsongeschiktheid nodig om de hoogte van de pensioenpremie te bepalen. Als zij deze gegevens efficiënt kunnen uitwisselen, zijn er kosten te besparen. Gegevensuitwisseling speelt onder andere op de volgende gebieden:

Gemeentelijke Basisadministratie persoonsgegevens (GBA) en Basisregistratie personen (BRP)
Alle pensioenfondsen maken gebruik van gegevens van de Gemeentelijke Basisadministratie persoonsgegevens (GBA). De poging om de GBA om te zetten naar de Basisregistratie Personen (BRP) is gestaakt. De GBA zal dus niet meer vervangen worden, maar blijven bestaan.

Status Uitkering Arbeidsongeschiktheid (SUAG)
Met het product Status Uitkering Arbeidsgeschiktheid (SUAG) van het UWV ontvangen pensioenfondsen maandelijks de wijzigingen in de arbeidsgeschiktheidsgegevens van pensioendeelnemers. Met behulp van SUAG kunnen pensioenfondsen met arbeidsongeschikte deelnemers (wijzigingen in) het recht op premievrijstelling beoordelen, en/of (wijzigingen in) het recht op aanvullende uitkeringen.

Berichtenbox (Mijn overheid)
De Berichtenbox is een persoonlijke, digitale brievenbus. Hierin ontvangen personen post van organisaties zoals de Belastingdienst, RDW, SVB, UWV en de gemeente. Ook pensioenfondsen kunnen aansluiten op de Berichtenbox en hun correspondentie met deelnemers digitaliseren. Zo'n 25 pensioenfondsen maken er al gebruik van, voor 3 miljoen deelnemers. De berichtenbox wordt vernieuwd. Vanaf 2018 moeten pensioenfondsen voor het gebruik van de Berichtenbox betalen.

Gebruik DigiD door pensioenfondsen
De pensioensector maakt gebruik van DigiD om in te loggen op mijnpensioenoverzicht.nl. Pensioenfondsen kunnen DigiD ook gebruiken om deelnemers toegang te geven tot het zogenoemde ‘mijn-domein’ op de website van het pensioenfonds. Vanuit Mijn Pensioenoverzicht kan de deelnemer dan direct doorklikken naar dit mijn-domein. Voordeel hiervan is dat de deelnemer minder wachtwoorden hoeft te onthouden. Vanaf 2018 moeten pensioenfondsen ook betalen voor het gebruik van DigiD.

In samenwerking met Logius (de beheerder van DigiD) heeft de Pensioenfederatie een handleiding voor pensioenfondsen gemaakt voor de aansluiting op DigiD.

Waardeoverdracht over het web (WOW)
Het systeem ´Waardeoverdracht over het web´ automatiseert het waardeoverdrachtstraject. Hoe meer uitvoerders gebruik maken van WOW, des te beter de geautomatiseerde afhandeling van waardeoverdrachten loopt. Op dit moment gebruiken ongeveer 10 uitvoerders en pensioenfondsen WOW. 

Automatische aanlevering salarisgegevens: Loonaangifteketen en Uniforme Pensioenaangifte (UPA) 

De loonaangifteketen is het systeem waarin alle salarisgegevens van de Belastingdienst beschikbaar worden gesteld aan het UWV, en via het UWV aan een aantal andere organisaties. Ook pensioenfondsen kunnen via het UWV de beschikking krijgen over salarisgegevens uit de Loonaangifteketen ten behoeve van de pensioenadministratie.

De Uniforme Pensioenaangifte (UPA) is een standaard voor het volautomatisch uitwisselen van salarisgegevens tussen werkgevers/administratiekantoren en pensioenfondsen. Deze standaard is in opzet gebaseerd op het loonaangiftebericht, maar kent (deels) andere elementen. Voor het overgrote deel van de pensioensector geeft UPA alle benodigde elementen voor de uitvoering van de pensioenregeling en ook de bedrijfstakeigen regelingen. Voor meer informatie over de Uniforme Pensioenaangifte, zie het dossier Uniforme Pensioenaangifte (UPA).

Openbare documenten