pensioenuitvoering uitsnede 1920 - 320

UPA

De Uniforme Pensioenaangifte (UPA) is een standaard voor het volautomatisch uitwisselen van salarisgegevens tussen werkgevers/administratiekantoren en pensioenfondsen. Met de UPA wordt bijgedragen aan verdere lastenverlichting voor pensioenfondsen en –uitvoerders en voor werkgevers en hun administratiekantoren. Vanaf 1 januari 2018 is het beheer van de Uniforme Pensioenaangifte (UPA) overgedragen aan SIVI. SIVI beheert de UPA in opdracht van de Pensioenfederatie, de eigenaar van de UPA.

Inzet Pensioenfederatie

Met de UPA bereikt de pensioensector verdere lastenverlichting voor pensioenfondsen en –uitvoerders, voor werkgevers en hun administratiekantoren. Behalve lastenverlichting zorgt het gebruik van de UPA tot het gebruik van actuele en juiste dienstverbandgegevens. Dat komt door de volautomatische, maandelijkse aanlevering. Alle informatie en documentatie over de UPA is te vinden op de site van SIVI.

Wat is de UPA?

De UPA is een standaard voor het volautomatisch uitwisselen van salarisgegevens tussen werkgevers/administratiekantoren en pensioenfondsen. Deze standaard is in opzet gebaseerd op het loonaangiftebericht voor de loonaangifteketen (LAK), maar is aangevuld met elementen die niet in de LAK opgenomen zijn. Voor het overgrote deel van de pensioensector geeft UPA alle benodigde elementen voor de uitvoering van de pensioenregeling en ook de bedrijfstakeigen regelingen.

De UPA biedt voor alle partijen (pensioenfondsen, pensioenuitvoeringsorganisaties, administratiekantoren en salarisservice-verwerkers, werkgevers en werknemers) diverse voordelen:

  • Actuele en juiste gegevens door volautomatische, maandelijkse aanlevering van gegevens (éénmalige invoer in de salarisadministratie)
  • Lagere kosten door samenwerking en standaardisatie van de aanlevering.
Openbare documenten