AOW-franchises en afkoopgrens 2018 bekend

Het ministerie van Sociale Zaken en Werkgelegenheid heeft op 8 december jl. de AOW-bedragen en rekenregels gepubliceerd.

Dit betekent dat de volgende cijfers voor 2018 bekend kunnen worden gemaakt:

  • AOW-franchise middelloonregelingen: € 13.344
  • AOW-franchise eindloonregelingen: € 15.099
  • Verlaagde AOW-franchises:
    • Middelloon: artikel 10aa Uitvoeringsbesluit Wet op de Loonbelasting 1965, eerste lid, eerste bedrag: € 10.655, tweede bedrag: € 12.028.
    • Eindloon: artikel 10aa Uitvoeringsbesluit Wet op de Loonbelasting 1965, tweede lid, eerste bedrag: € 12.057, tweede bedrag: € 13.610
  • Aftoppingsloon € 105.075

De afkoopgrens voor kleine pensioenen voor 2018 bedraagt € 474,11.

Bron: Ministerie van SZW / Pensioenfederatie