Pensioenfondsen blijven speuren naar gepensioneerden die niet reageren

Wie bijna met pensioen gaat, krijgt een brief van het pensioenfonds om gegevens als het bankrekeningnummer door te geven, waarop de uitkeringsorganisatie van het pensioen het pensioen kan storten. Pensioenfondsen kunnen in de Basisregistratie Personen (BRP) het adres van de pensionado in spé vinden. Heel soms gebeurt het dat een gepensioneerde niet reageert. Dan gaat het pensioenfonds actief op zoek. Intensief speurwerk, vaak buiten de landsgrenzen, leidt meestal tot goed resultaat.

Vaak zijn het arbeidsmigranten die na een paar maanden of jaren werken in Nederland weer naar het moederland zijn teruggegaan. Maar het kan ook een Nederlandse medewerker zijn die vergeten is dat hij pensioen heeft opgebouwd bij het bedrijf waar hij in zijn jonge jaren kort heeft gewerkt. Het betreft vooral pensioenen die zijn opgebouwd vóór 1988, want in dat jaar zijn bij de invoering van het sofinummer, het huidige BSN-nummer, veel bestanden gekoppeld.

Omdat pensioenfondsen nu in de Basisregistratie Personen (BRP) kunnen kijken, komt het probleem van onvindbare pensioengerechtigden in Nederland nauwelijks meer voor. Daarnaast zijn er plannen om op Europees niveau in de toekomst een Europees Pensioenregister (TTYPE-project) op te zetten. Het probleem van de vergeten pensioenen sterft dus vanzelf bijna uit.

Zoeken via Facebook

Overheidsinstanties als Belastingdienst en de Sociale Verzekeringsbank helpen de pensioenfondsen in hun zoektocht naar pensioengerechtigden. Sinds de opkomst van social media als Facebook is het voor pensioenfondsen ook steeds eenvoudiger om pensioengerechtigden terug te vinden, zelfs buiten de landsgrenzen. Vaak gaat het om kleine pensioenen, anders zou de gepensioneerde het pensioen nog wel op het netvlies hebben. Ook voor kleine pensioenen willen de pensioenfondsen de pensioengerechtigden vinden, omdat ze de tegoeden aanhouden tot de gerechtigde zich meldt.

Melden kan altijd nog

Want melden kan altijd nog, daar staat geen verjaringstermijn tegenover zolang de pensioengerechtigde in leven is. Het fonds bouwt de pensioenvoorziening pas af, als op basis van statistieken aannemelijk is dat iemand niet meer in leven is. Ook na het afbouwen van de voorziening blijft het recht dat iemand heeft op pensioen gewoon bestaan, als diegene zich nog meldt. Wie zich afvraagt of hij of zij bij alle pensioenfondsen in beeld is, kan op http://www.mijnpensioenoverzicht.nl/ zien bij welke pensioenfondsen pensioen is opgebouwd. Bestaat het vermoeden dat elders ook pensioen is opgebouwd, dan kan contact worden opgenomen met het desbetreffende pensioenfonds of met de Servicedesk Pensioenregister (ook te vinden op http://www.mijnpensioenoverzicht.nl/).

Lees meer over vergeten tegoeden op de site van de Consumentenbond.