Appèl voor meer diversiteit bij pensioenfondsen

Kick van der Pol, voorzitter van de Pensioenfederatie, heeft een oproep uit de pensioensector ontvangen om de diversiteit bij pensioenfondsen te vergroten.

Met dit appèl willen de ondertekenaars de normen uit de Code Pensioenfondsen rond de diversiteit onder de aandacht brengen. Zij benadrukken dat inspanningen van de sector noodzakelijk zijn om aan de eigen doelstellingen invulling te geven en willen dit op deze manier opnieuw kracht bijzetten.

In het appèl staat onder andere dat ‘Investeren in diversiteit in fondsorganen leidt tot effectievere besluitvorming, meer risicobewustzijn en verbetering van vertrouwen in de pensioensector’.

Volgens de initiatiefnemers is een sterke impuls nodig om aan de eigen doelstellingen te voldoen. Dat blijkt ook uit de cijfers over diversiteit. In 2013 was 12,5% van de bestuurders vrouw. In 2016 was dat 15%. Het aantal jongeren in besturen (40-minners) daalde van 7,3% naar 6,7%. In een derde van de fondsen zit geen enkele vrouw in het bestuur.

Kick van der Pol onderstreept het belang van een actieve houding en roept alle betrokkenen – jongeren, vrouwen, voordragende organisaties en besturen – op om te laten zien dat deze normen uit de Code Pensioenfondsen leven en echt invulling krijgen.

Bron: Pensioenfederatie / Vereniging intern toezichthouders in de pensioensector (VITP)