Netspar: ‘Nabestaandenpensioen schiet vaak te kort’

Nederlanders zijn lang niet altijd verzekerd van een goed nabestaandenpensioen. Dat concludeert Netspar op basis van eigen onderzoek. De pensioendenktank oppert een aantal oplossingen.

Netspar constateert dat de overheid de afgelopen jaren het nabestaandenpensioen heeft versoberd. De Algemene Nabestaandenwet (Anw) is uitgekleed, waardoor nog maar weinig men recht hebben op een Anw-uitkering na overlijden van hun partner.

Pensioenfondsen bieden met een nabestaandenpensioen een aanvulling op overheidsbijdragen. Met de groeiende arbeidsparticipatie van met name vrouwen, zijn ook deze regelingen aangepast. De Pensioenfederatie ziet nabestaandenpensioen als een gedeelde verantwoordelijkheid voor de hele samenleving, waarbij het niet zo moet zijn dat als de overheid zich terugtrekt, de bal automatisch bij sociale partners kom te liggen.

Netspar concludeert het voor veel deelnemers van pensioenfondsen onduidelijk is welke voorzieningen nu nog op hen van toepassing zijn. De Pensioenfederatie onderschrijft het belang van onderzoek, zoals dit onderzoek van Netspar. Het laat zien dat life events, zoals ongeregistreerd samenwonen, echtscheiding, het wisselen van baan of tijdelijk als zelfstandige werken vaak financiële risico’s met zich meebrengen waar deelnemers zich vaak niet bewust van zijn.

Bron: Netspar en de Pensioenfederatie