Voorzichtig herstel pensioenfondsen

In het derde kwartaal van 2017 zijn de dekkingsgraden van veel pensioenfondsen weer licht gestegen. De sector laat qua dekkingsgraden een divers beeld zien.

Vijf grote pensioenfondsen publiceren vandaag hun dekkingsgraad. De dekkingsgraad geeft weer of een pensioenfonds genoeg geld heeft om huidige en toekomstige pensioenen te kunnen uitkeren. Om verlaging van pensioenen en pensioenopbouw in de komende jaren te voorkomen, is verder herstel van de dekkingsgraden noodzakelijk.

Bron: Pensioenfederatie