Gebruik MijnOverheid en DigiD door pensioenfondsen wordt gehinderd

De gang van zaken en het voorgestelde beleid rond het gebruik van DigiD en MijnOverheid dragen niet bij aan een optimale ontwikkeling van de Generieke Digitale Infrastructuur, terwijl de pensioensector hier wel gebruik van wil blijven maken. Hierover heeft de Pensioenfederatie een brief gestuurd aan Digicommissaris Eenhoorn. 

Het Nationaal Beraad Digitale Overheid zal binnenkort besluiten over de doorbelasting van de kosten van DigiD en MijnOverheid aan de afnemers. Daarom brengt de Pensioenfederatie in een brief haar zorgpunten onder de aandacht.

De kosten voor DigiD en het gebruik van de Berichtenbox zijn, zoals nu wordt voorgesteld, hoog. Een pensioenfonds is een private organisatie die zonder winstoogmerk handelt in het belang van zijn deelnemers. Hoewel veel pensioenfondsen het gebruik van DigiD en MijnOverheid toejuichen, zal bij de keuze voor het gebruik hiervan het kostenaspect zwaar wegen. Voor een pensioenfonds is het goedkoper om een andere communicatievorm te gebruiken. Als pensioenfondsen kiezen voor alternatieven, leidt dit tot suboptimaal gebruik van de digitale infrastructuur en versnippering.

Tenslotte leidt de huidige gang van zaken tot problemen voor de pensioenfondsen die de wettelijke communicatie nu via de Berichtenbox van MijnOverheid sturen. Zij worden voor het blok gezet nu de overeenkomst met de huidige digitale dienst van de overheid wordt opgezegd. Ze krijgen de keuze tussen een nieuwe overeenkomst, met daarin extra lasten voor de deelnemers, of het einde van toegang tot DigiD en de Berichtenbox. De Pensioenfederatie vindt dat hier sprake is van bestuurlijk onfatsoen en vindt dat alleen al daarom aan pensioenfondsen pas vanaf 2019 kosten in rekening kunnen worden gebracht voor het gebruik van DigiD en MijnOverheid.

Bron: de Pensioenfederatie