Lagere regelgeving nettopensioen grote stap voorwaarts

Staatssecretaris Klijnsma heeft dinsdag 5 september het ontwerpbesluit tot aanpassing van het inkooptarief voor nettopensioen aan de Tweede en Eerste Kamer gestuurd. Het voorstel tot aanpassing van het inkooptarief is goed nieuws voor nettopensioendeelnemers en in het belang van de fiscale hygiëne (het voorkomen van vermenging van bruto -en nettopensioengeld binnen een pensioenfonds). Ook positief is dat het ontwerpbesluit terugwerkende kracht kent.

De maatregel werkt terug tot en met 1 september 2016 om deelnemers die reeds een nettopensioen bij een pensioenfonds hebben ingekocht of tot de inwerkingtredingsdatum van dit besluit gaan inkopen, zoveel mogelijk tegemoet te komen.

Na de voorhangprocedure bij de Tweede Kamer zal het ontwerpbesluit voor advies aan de Raad van State worden gestuurd. De Pensioenfederatie ziet graag dat zo spoedig mogelijk met de nieuwe regelgeving kan worden gewerkt.

Bron: ministerie van Sociale Zaken en Werkgelegenheid/de Pensioenfederatie