Besluit verbeterde inkoopmethodiek nettopensioen gepubliceerd

Het besluit tot wijziging het inkooptarief voor nettopensioen is in het Staatsblad gepubliceerd. Het verbeterde inkooptarief is goed nieuws voor nettopensioendeelnemers en in het belang van de fiscale hygiëne (het voorkomen van vermenging van bruto -en nettopensioengeld binnen een pensioenfonds).

Ook positief is dat het ontwerpbesluit terugwerkende kracht kent. De maatregel werkt terug tot en met 1 september 2016 om deelnemers die reeds een nettopensioen bij een pensioenfonds hebben ingekocht, zoveel mogelijk tegemoet te komen.

De Stichting van de Arbeid en Pensioenfederatie hebben aangedrongen op de wijziging, omdat nettopensioendeelnemers financieel nadeel konden ondervinden bij een verplichte omzetting van het nettopensioenkapitaal in regulier pensioen. De Pensioenfederatie vindt het positief dat bij de overheid en politiek breed draagvlak is gebleken voor de verbeterde inkoopmethodiek.

Bron: Ministerie van Sociale Zaken en Werkgelegenheid/de Pensioenfederatie